Danh mục sản phẩm

Tin Tức

Tasco dự kiến chào bán 70% số lượng cổ phiếu cho Quỹ đầu tư VINA CAPITAL và Quỹ PYN ELITE FUND trong

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 27/6/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price  
Unit: RMB/mt  
Product Market/Region Market price Change  
TVR barrel NR latex Tianjin, North China  
Shandong, North China  
Shanghai, East China 11,700 -50  
Guangdong, South China 11,900 0  
THR barrel NR latex Shandong, North China  
Shanghai, East China 11,800–11,900 -100  
Zhejiang, East China 11,800–12,000 -100  
         
         
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Jun 26

Jun 27

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,240(barreled), 1,160 (bulk)

Sri Trang

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

1,250(barreled), 1,170 (bulk)

+20

Southland Rubber Co., Ltd.

1,120 (bulk)

1,140 (bulk)

+20

CLITETEX

THR

1,320(barreled), 1,230 (bulk)

1,320(barreled), 1,230 (bulk)

0

Betta Latex

1,230(barreled), 1,140 (bulk)

Guangken Rubber

1,250 (bulk)

1,250 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,200(barreled), 1,120 (bulk)

Unitex

Vietnam

VRG

1,050 (bulk)

1,050 (bulk)

0

Nguồn: sci99.comCác tin khác

2017 Copyright © Bình Hưng Huy.All right Reserved. Design by Nina.vn